Canola

Canola är ett familjeägt investmentbolag som investerar långsiktigt i onoterade och börsnoterade företag.

Huvuddelen av Canolas nyinvesteringar sker i onoterade ägarledda företag. Genom aktivt styrelsearbete och konsultinsatser är målsättningen att skapa tillväxt med lönsamhet.

Visionen är att skapa en portfölj med långsiktiga investeringar i bolag med stark marknadsposition, god lönsamhet och starka kassaflöden.