Våra bolag

Canola gör långsiktiga minoritetsinvesteringar i både noterade och onoterade tillväxtbolag.

Acuvi

Acuvi är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Tekniken möjliggör kompakta motorer med hög precision och verklig direktdrivning. Acuvis kunder verkar vanligtvis inom diagnostik, halvledarindustri och avancerad optisk mätning. Målet är att flytta och hålla position.

I huvudkontoret i Sverige har Acuvi sin egen utvecklings- och produktionsanläggning. Företaget har en solid patentportfölj med mer än 60 patent. Acuvi-aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm.

 

Aweria

Aweria är nästa generations informationssystem för prehospital och sjukhusanknuten akutsjukvård som erbjuder moderna mjukvaruapplikationer av hög kvalitet som ger vårdpersonalen total översikt över patientflödena i den akuta vårdkedjan. Bland annat finns funktioner för strukturerad vårddokumentation, beslutsstöd, samarbete och kommunikation.

Plattformen i sig bygger på en digital infrastruktur som samordnar all data och integrerar med närliggande externa system. Aweria är ett öppet och flexibelt system som harmoniserar med nationell e-hälsa, där kunden själv kan välja vilka delar av systemet man vill köra. Via standardiserade integrationsgränssnitt ansluts sedan Aweria till befintlig it-miljö och skapar på så sätt en sammanhållen akut vårdkedja. Exempel på integrationer är anslutning till övervakningsutrustning, single sign-on, dubbelriktad kontexthantering, labb- och röntgeninformationssystem, personalkatalog, journalsystem, larmcentral och fordonsdator i ambulans.

Idag används Aweria inom akutsjukvården i Västerbotten, Norrbotten och Halland.

Investment AB Chiffonjén

Chiffonjén investerar långsiktigt som minoritetsdelägare i framgångsrika tillväxtföretag. Med ett aktieägarenätverk med lång erfarenhet av företagande arbetar de aktivt tillsammans med drivna entreprenörer i sina företag de investerat i. Målsättningen är fortsatt tillväxt och långsiktig lönsamhet som bygger företagsvärden.

Chiffonjén förvaltar även en långsiktig portfölj med noterade aktier med målsättning att ha en bra direktavkastning för att återinvestera i deras verksamhet.

Chiffonjén bygger på ett starkt nätverk med flera aktieägare, idag närmare ett 70-tal familjer. Tillsammans skapar de varje år intressanta möten och upplevelser med företag, personer och platser.

Emilshus

Emilshus grundades 2018 med affärsidén att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.

Fokus är hög direktavkastning i kombination med långa hyresavtal tecknade av hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga. Fastighetsbeståndet finns på tillväxtorter, med stor fokus på lokal närvaro och nära samarbetet med hyresgästerna. Smålandsregionen har ett starkt och expansivt näringsliv samt korta avstånd mellan intressanta etableringsorter.

eSynergetics

eSynergetics är ett innovativt fintech-företag som levererar B2B-lösningar till företag som vill digitalisera, förbättra och effektivisera sin faktureringsprocess. Vi har utvecklat ett digitalt ekosystem som effektivt kopplar samman kund och leverantör digitalt. En smidigt, säker och kostnadseffektiv lösning.

Jltmobile

JLTs berättelse börjar 1994. Internet var nytt. Industridatorer var grundläggande och 3G var fortfarande en dröm. Under de följande decennierna var JLT banbrytande inom den robusta datormarknaden. Genom att ta design och kvalitet till nya nivåer förde de möjligheterna till datoranvändning till branscher där en typisk kontorsmaskin kan hålla bara några minuter.

Idag är de Sveriges största PC-tillverkare, med över 100 000 datorer levererade över hela världen. Men vårt uppdrag förblir detsamma som någonsin: vi är här för att stärka kundernas affärer genom att möjliggöra problemfri datakommunikation i utmanande miljöer.

Karlssongruppen

Karlssongruppen har sina rötter i Mariannelund där Bror Karlsson startade lastbilstrafik 1923. Redan 1926 utvidgades verksamheten med busstrafik med utgångspunkt från Mariannelund och Vetlanda samt senare även från Malmö. Verksamheten såldes sedan hösten 2017 efter 91 års verksamhet till Bergkvarabuss. Koncernens verksamhet är sedan slutet av 2018 helt koncentrerad på försäljning och service av bussar.

Lammhults Design Group

Med god design utvecklar Lammhults Design Group tidlösa inredningar som skapar positiva upplevelser för en global publik. Design som affärsstrategi innebär att framgångsrikt integrera kundinsikt, innovation och hållbarhet. Design och starka varumärken är grunden för verksamheten. Koncernens verksamhet är uppdelad i två affärsområden, Office Interiors och Library Interiors, där starka varumärken möter olika marknaders skilda behov.

Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att perioperativt monitorera den neuromuskulär funktionen hos patienter som undergår djup narkos.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.  Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm First North Growth Market. Kortnamn för aktien är SEZI.

Spiltan Invest

Spiltans verksamhet startade i Stockholm 1985 med premiesparklubben Galten, med ca 40 medlemmar, som till största delen hade den gemensamma nämnaren att de studerade på I-linjen vid Linköpings Tekniska Högskola på 70-talet. Det satsade kapitalet på 40 000 kr dubblades på ett år och Investment AB Spiltan bildades med ett kapital på totalt 200 000 kr året därpå. Ordförande blev Lars Olof ”Sollo” Bäckman och VD, Per H Börjesson. Namnet Spiltan kommer från att en av de första aktieägarna, Jan Dafnäs från Vretstorp i Närke, tyckte att bolaget skulle ha en lantlig profil för:

”Vi bor i Stockholm men egentligen är vi bönner allihopa”. 

Vänerexpressen

När stambanan avreglerades 1998 var Vänerexpressen en av de första privata aktörerna att erbjuda – lasta sent på eftermiddagen och ha sitt gods på en oceangående båt dagen därpå – utan att behöva slita hårt.

Idag är Vänerexpressen ett miljövänligt och flexibelt alternativ med två tågpendlar till och från Göteborgs hamn med ett högt förtroende hos kunderna.