Ägare

Canola ägs av Jerry Fredriksson med sönerna  Henrik och Rickard Fredriksson samt Magnus Trast.