Canola arbetar långsiktigt med alla sina investeringar

Mer än hälften av Canolas investerade kapital ligger i noterade värdepapper, där målsättningen är att få en stabil direktavkastning utöver en långsiktig värdetillväxt.

Canola investerar också i onoterade företag där Canola genom aktivt styrelsearbete är med och bidrar till värdetillväxt. En hel del investeringarna i onoterade företag görs tillsammans med andra investerare med kompletterande erfarenheter och kompetenser genom gemensamma bolag. Främsta exemplet på detta är Investment AB Chiffonjén som Jerry Fredriksson grundade tillsammans med ett tiotal entreprenörsfamiljer 1990.

Det värdemässigt största enskilda innehavet i Canolas portfölj är aktieinnehavet i Investment AB Spiltan som investerar långsiktig i entreprenörsledda företag med tillväxtpotential. Spiltan handlas på Alternativa Listan på Pepins Market och har ett marknadsvärde på drygt 3 mdr. Canolas ägarandel uppgår till 1,3 %.

Det nästa största noterade innehavet utgörs av Lammhult Design Group vars B-aktier är noterade på OMX Nordiska Börs, Nordic Small Cap.

Jerry Fredriksson var 1988 en av grundare till det regionala investmentbolaget RörviksGruppen. Efter ett samgående med ett annat regionalt investmentbolag SydostInvest, där Lammhults Möbel ingick noterades bolaget. Efter flera förvärv och avyttringar har verksamheten renodlats och fokuserar idag på utveckling, marknadsföring och försäljning av moderna möbler och inredningar under starka varumärken till offentliga miljöer.

För 2018 redovisas en nettoomsättning på 964,5 (929,8) mkr med ett rörelseresultat på 44,8 (48,0) mkr.

Canola äger A (onoterade)- och B-aktier som representerar 22,2 % av rösterna och 5,5 % av kapitalet och är därmed en av de största aktieägarna i bolaget med representation i bolagets valberedning. Canola har flera långsiktiga noterade innehav som t ex Senzime, JLT Mobile Computers och PiezoMotor.

Det värdemässigt största onoterade innehavet återfinns i Investment AB Chiffonjén som investerar långsiktigt som minoritetsdelägare i framgångsrika tillväxtföretag. Bolaget grundades 1990 av Jerry Fredriksson tillsammans med ett tiotal småländska entreprenörsfamiljer. Idag omfattar aktieägarenätverket ett 40-tal entreprenörsfamiljer med lång erfarenhet av företagande som arbetar tillsammans med Chiffonjéns investeringar. Chiffonjén har varit delägare i Investment AB Spiltan sedan 2007. Idag är ägarandelen 2,0 % och utgör det värdemässigt största innehavet.

Chiffonjéns beräknade substansvärde uppgick per den 31 december 2018 till 144,9 mkr. Canola är största ägaren i Chiffonjén med 15,3 % av aktierna. Canolas VD Magnus Trast är också VD i Investment AB Chiffonjén och Jerry Fredriksson sitter i Chiffonjéns styrelse.

Canola bidrar till värdetillväxt genom aktivt styrelsearbete.

Bolag i portföljen

15

Bolag i portföljen
Nyckeltal

xxx

Nyckeltal
Nyckeltal igen

xx

Nyckeltal igen