Canola en långsiktig investerare

Canola investerar långsiktigt både i noterade och onoterade företag.

Portföljen med noterade företag innehåller både en bred svensk börsportfölj och några strategiska innehav där en större investering har gjorts med med ett långsiktigt perspektiv. Investeringar i onoterade företag görs främst där Canola genom aktivt styrelsearbete är med och bidrar till värdetillväxt. En hel del investeringarna i onoterade företag görs tillsammans med andra investerare med kompletterande erfarenheter och kompetenser genom gemensamma bolag. Främsta exemplet på detta är Investment AB Chiffonjén som Jerry Fredriksson grundade tillsammans med ett tiotal entreprenörsfamiljer 1990.

Det värdemässigt största enskilda innehavet i Canolas portfölj är aktieinnehavet i Investment AB Spiltan som investerar långsiktig i entreprenörsledda företag med tillväxtpotential. Spiltan handlas NGM PepMarket.

Senzime, Lammhults Design Group, Acuvi,  och JLT Mobile Computers utgör också strategiska innehav i Canolas noterade portfölj.

Det värdemässigt största onoterade innehavet återfinns i Investment AB Chiffonjén som investerar långsiktigt som minoritetsdelägare i framgångsrika tillväxtföretag. Bolaget grundades 1990 av Jerry Fredriksson tillsammans med ett tiotal småländska entreprenörsfamiljer. Idag omfattar aktieägarenätverket ett 50-tal entreprenörsfamiljer med lång erfarenhet av företagande som arbetar tillsammans med Chiffonjéns investeringar. Chiffonjén har varit delägare i Investment AB Spiltan sedan 2007. Idag är ägarandelen 2,2 % och utgör det värdemässigt största innehavet.

Canola är största ägaren i Chiffonjén med 14,3 % av aktierna. Canolas VD Magnus Trast är också VD i Investment AB Chiffonjén.

Canola bidrar till värdetillväxt genom aktivt styrelsearbete.