Aweria

Aweria är nästa generations informationssystem för prehospital och sjukhusanknuten akutsjukvård som erbjuder moderna mjukvaruapplikationer av hög kvalitet som ger vårdpersonalen total översikt över patientflödena i den akuta vårdkedjan. Bland annat finns funktioner för strukturerad vårddokumentation, beslutsstöd, samarbete och kommunikation.

Plattformen i sig bygger på en digital infrastruktur som samordnar all data och integrerar med närliggande externa system. Aweria är ett öppet och flexibelt system som harmoniserar med nationell e-hälsa, där kunden själv kan välja vilka delar av systemet man vill köra. Via standardiserade integrationsgränssnitt ansluts sedan Aweria till befintlig it-miljö och skapar på så sätt en sammanhållen akut vårdkedja. Exempel på integrationer är anslutning till övervakningsutrustning, single sign-on, dubbelriktad kontexthantering, labb- och röntgeninformationssystem, personalkatalog, journalsystem, larmcentral och fordonsdator i ambulans.

Idag används Aweria inom akutsjukvården i Västerbotten, Norrbotten och Halland.

Båstad Tennis & Hotell

Båstad Tennis & Hotell AB startade sin verksamhet år 2000 när Hotel Skansen och tennisstadion förvärvades av Svenska Tennisförbundet. I dag äger och förvaltar de ett flertal fastigheter i området vid hamnen och det berömda stadionområdet. Ambitionen med företaget är att skapa mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling för Båstad och Bjärehalvön.

 

CanimGuide

CanImGuide Therapeutics AB (CanImGuide) grundades 2006 för att vidareutveckla nya behandlingar för främst cancer, baserat på forskning utförd av ett team som leds av professor Leif Håkansson vid Linköpings Universitet. De har sedan starten arbetat med en ny, enkel men sofistikerad och mycket innovativ, peptidmetod för immunonkologi. 

CanImGuide har upptäckt och noggrant demonstrerat att en tidigare okänd immunsuppressiv peptid med namnet P3028 bildas i maligna tumörer genom nedbrytning av albumin. Denna intra-tumöralbuminpeptid binder till LFA-1-receptorn (ett integrin med en nyckelroll i immuncellens funktion) och blockerar därmed en viktig komponent i det naturliga immunförsvaret som normalt bidrar till att döda cancerceller.

De icke-kliniska studier som utförts av CanImGuide har tydligt visat att denna peptidläkemedelsbehandling är effektiv i väsentligen alla tumörer av spontana tumörer hos hundar (som har ett liknande immunsystem och utvecklar cancer som liknar människor) och att det är mycket säkert. Baserat på arbetssättet och säkerhetsprofilen, såväl som en initial kontrollpunkt för hämmare-kombinationsstudie, förväntas det att detta nya läkemedel kan användas både som monoterapi och i kombination med andra behandlingar mot cancer. Swedish MPA granskade inlämningsfilen för CanImGuide tidigare i år och har gett sitt godkännande för att börja testa läkemedlet (P28R) hos patienter med huvud- och halscancer. Klinisk prövning inleds d2018.

Investmentbolaget Chiffonjén

Chiffonjén investerar långsiktigt som minoritetsdelägare i framgångsrika tillväxtföretag. Med ett aktieägarenätverk med lång erfarenhet av företagande arbetar de aktivt tillsammans med drivna entreprenörer i sina företag de investerat i. Målsättningen är fortsatt tillväxt och långsiktig lönsamhet som bygger företagsvärden.

Chiffonjén förvaltar även en långsiktig portfölj med noterade aktier med målsättning att ha en bra direktavkastning för att återinvestera i deras verksamhet.

Chiffonjén bygger på ett starkt nätverk med flera aktieägare, idag närmare ett 40-tal familjer. Tillsammans skapar de varje år intressanta möten och upplevelser med företag, personer och platser.

Eaz Pac

Grundarna till Eaz Pac fick idén till Eazycover (plastfilmen över maten på bilden) när de klurade på hur de skulle kunna hitta en bättre lösning för att täcka över mat på ett snabbare och roligare sätt. De ville både förbättra matsäkerheten i köket men också göra en insats för miljön. Men främst hitta ett sätt att slippa allt krångel med klibbig plastfilm som fastnar på allt utom matkärlen.

Genom att kombinera fördelarna med plastfilm och funktionen av ett tätslutande lock, lyckades de hitta en lösning som är rätt genialisk och enkel. Efter flera års utvecklingsarbete kom de fram till en effektiv produktionsmetod som är skyddad av internationella patent. Idag tillverkar de alla mathättorna i en modern fabrik i de Småländska skogarna utanför Vetlanda. Produkten uppgraderas kontinuerligt med nya storlekar, nya material och nya användningsområden. Allt för att göra din vardag lite lättare och miljön lite bättre.

Emilshus

Emilshus grundades 2018 med affärsidén att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.

Fokus är hög direktavkastning i kombination med långa hyresavtal tecknade av hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga. Fastighetsbeståndet finns på tillväxtorter, med stor fokus på lokal närvaro och nära samarbetet med hyresgästerna. Smålandsregionen har ett starkt och expansivt näringsliv samt korta avstånd mellan intressanta etableringsorter.

Per den 31 december 2019 uppgick värdet på Emilshus fastighetsbestånd till 1,5 mdr med en uthyrningsbar yta på 215 722 kvm.

eSynergetics

eSynergetics är ett innovativt fintech-företag som levererar B2B-lösningar till företag som vill digitalisera, förbättra och effektivisera sin faktureringsprocess. Vi har utvecklat ett digitalt ekosystem som effektivt kopplar samman kund och leverantör digitalt. En smidigt, säker och kostnadseffektiv lösning.

Jltmobile

JLTs berättelse börjar 1994. Internet var nytt. Industridatorer var grundläggande och 3G var fortfarande en dröm. Under de följande decennierna var JLT banbrytande inom den robusta datormarknaden. Genom att ta design och kvalitet till nya nivåer förde de möjligheterna till datoranvändning till branscher där en typisk kontorsmaskin kan hålla bara några minuter.

Idag är de Sveriges största PC-tillverkare, med över 100 000 datorer levererade över hela världen. Men vårt uppdrag förblir detsamma som någonsin: vi är här för att stärka kundernas affärer genom att möjliggöra problemfri datakommunikation i utmanande miljöer.

Karlssongruppen

Karlssongruppen har sina rötter i Mariannelund där Bror Karlsson startade lastbilstrafik 1923. Redan 1926 utvidgades verksamheten med busstrafik med utgångspunkt från Mariannelund och Vetlanda samt senare även från Malmö. Verksamheten såldes sedan hösten 2017 efter 91 års verksamhet till Bergkvarabuss. Koncernens verksamhet är sedan slutet av 2018 helt koncentrerad på försäljning och service av bussar.

Lammhults Design Group

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Lohilo Foods

Lohilo Foods grundades 2008 och är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent, Alvestaglass, med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Målgruppen är konsumenter med högre krav och distributionen sker via dagligvaruhandeln med egna säljare och fordon i hela Sverige samt på export. Sedan april 2019 har bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food och etablerat e-handel.

Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl a Lohilo, Häagen-Dazs, NICK’s och Järnaglass. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm.

Nettoomsättningen uppgick under 2019 till 138,6 mkr med ett rörelseresultat på -12,1 mkr.

Piezomotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Tekniken möjliggör kompakta motorer med hög precision och verklig direktdrivning. PiezoMotors kunder verkar vanligtvis inom diagnostik, halvledarindustri och avancerad optisk mätning. Målet är att flytta och hålla position.

I huvudkontoret i Sverige har PiezoMotor sin egen utvecklings- och produktionsanläggning. Företaget har en solid patentportfölj med mer än 60 patent. PiezoMotor-aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm.

Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att perioperativt monitorera den neuromuskulär funktionen hos patienter som undergår djup narkos.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.  Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm First North Growth Market. Kortnamn för aktien är SEZI.

Spiltan

Spiltans verksamhet startade i Stockholm 1985 med premiesparklubben Galten, med ca 40 medlemmar, som till största delen hade den gemensamma nämnaren att de studerade på I-linjen vid Linköpings Tekniska Högskola på 70-talet. Det satsade kapitalet på 40 000 kr dubblades på ett år och Investment AB Spiltan bildades med ett kapital på totalt 200 000 kr året därpå. Ordförande blev Lars Olof ”Sollo” Bäckman och VD, Per H Börjesson. Namnet Spiltan kommer från att en av de första aktieägarna, Jan Dafnäs från Vretstorp i Närke, tyckte att bolaget skulle ha en lantlig profil för:

”Vi bor i Stockholm men egentligen är vi bönner allihopa”. 

Vänerexpressen

När stambanan avreglerades 1998 var Vänerexpressen en av de första privata aktörerna att erbjuda – lasta sent på eftermiddagen och ha sitt gods på en oceangående båt dagen därpå – utan att behöva slita hårt.

Idag är Vänerexpressen ett miljövänligt och flexibelt alternativ med två tågpendlar till och från Göteborgs hamn med ett högt förtroende hos kunderna.