Ägare

Canola ägs av Jerry Fredriksson tillsammans med sönerna Magnus Trast, Henrik och Rickard Fredriksson.