Ägare

Canola ägs av Jerry Fredriksson med sönerna Henrik och Rickard Fredriksson samt Magnus Trast.