Styrelse och ledning

Jerry Fredriksson

Jerry Fredriksson – grundare och styrelseledamot, fd ordförande och VD
f. 1942 Ekonom

Arbetat som anställd inom livsmedels- och möbelindustri, samt under 13 år som revisor i egen regi och som anställd. Därefter som egenföretagare.

Jerry har genom åren haft många styrelseuppdrag bl a i onoterade bolag  och i marknadsnoterade Salus Ansvar, Lammhults Design Group och Rörvik Timber.  Varit med och startat IT-säkerhetskoncernen Coromatic Group och varit dess ordförande.

Startade Investment AB Chiffonjén 1990  och varit bolagets VD under många år och styrelseledamot.

Var med 1988 och startade nuvarande Lammhults Design Group och avknoppade Rörvik Timber till marknadsnotering.

Startade, ägde och som VD utvecklade ett av Finansinspektionen godkänt kapitalförvaltningsbolag  under åren 1995 – 2000. Bolaget såldes till dåvarande HQ Bank.

Inom Karlssongruppen AB har Jerry varit med om att bygga upp den svenska agenturen för Setrabussarna i Sverige.

Arbetar sedan 1985 med rådgivning genom Rådhuset AB  samt privat med styrelseuppdrag och är idag ordförande i Karlssongruppen AB och IV Produkt Holding AB. Är VD och styrelseordförande i Walls Hällebäck AB och Morellen AB.

Kontakta:
Jerry Fredriksson
Mobil: +46-708-12 84 21
e-mail: jerry.fredriksson@radhuset.net

Magnus Trast

Magnus Trast – VD och styrelseledamot
f. 1967  Civilekonom Universitet i Linköping 1991

Tidigare redovisnings- och skattekonsult Rådhuset AB, koncernredovisningschef Försäkringsbolaget Ansvar och Icon Medialab International AB (publ), ekonomichef Icon Medilab AB, Core Ventures AB (publ), Parks & Resorts Scandinavia AB samt Gröna Lunds Tivoli AB.

Även VD och styrelsedamot i Investment AB Chiffonjén.

Styrelseordförande i bl a Finjagården AB och Gigantic Duck AB, styrelseledamot i bl a Vänerexpressen AB, Aweria, Eazpac och Frelind.

Kontakta:
Magnus Trast

Mobil: +46-705–18 80 65
e-mail: magnus.trast@canola.se

Henrik Fredriksson, styrelseledamot
f. 1970

Kontakta:
Henrik Fredriksson
Mobil: +46-707-94 79 85
e-mail: fredrikssonorama@gmail.com

Rickard Fredriksson, styrelseledamot
f. 1973

Kontakta:
Rickard Fredriksson