Styrelse och ledning

Jerry Fredriksson

Jerry Fredriksson – Styrelsens ordförande
f. 1942 Ekonom

Arbetat inom livsmedelsindustri och möbelindustri, samt under 13 år som revisor i egen regi och som anställd.

Jerry har genom åren haft många styrelseuppdrag bl a i Boxholm AB med dotterbolag, marknadsnoterade Salus Ansvar och Rörvik Timber AB. Inom privat vårdverksamhet som ordförande i Morellen AB och Finjagården, samt ordförande i ambulansbolaget Ulfabgruppen AB. Varit med och startat IT-säkerhetskoncernen Coromatic Group.

Var med och startade nuvarande Lammhults Design Group och avknoppade Rörvik Timber till marknadsnotering.

Startade, ägde och utvecklade ett av Finansinspektionen godkänt kapitalförvaltningsbolag, som sedan såldes till HQ Bank.

Inom Karlssongruppen AB har Jerry varit med om att bygga upp den svenska agenturen för Setrabussarna i Sverige. Gruppen var också den första utmanaren till SJ efter avregleringen genom etableringen av BK Tåg och för tågunderhåll, STT.

Arbetar sedan 1985 aktivt med styrelseuppdrag och är idag ordförande i Karlssongruppen AB, IVP Produkt Holding AB och Sjöbysund AB.

Kontakta:
Jerry Fredriksson
Mobil: +46-708-12 84 21
e-mail: jerry.fredriksson@radhuset.net

Magnus Trast

Magnus Trast – VD och styrelseledamot
f. 1967  Civilekonom Universitet i Linköping 1991

Tidigare redovisnings- och skattekonsult Rådhuset AB, koncernredovisningschef Försäkringsbolaget Ansvar och Icon Medialab International AB (publ), ekonomichef Icon Medilab AB, Core Ventures AB (publ), Parks & Resorts Scandinavia AB samt Gröna Lunds Tivoli AB.

Även VD och styrelsedamot i Investment AB Chiffonjén.

Styrelseordförande i bl a Finjagården AB och Home of Textile Scandinavia AB, styrelseledamot i bl a Vänerexpressen AB, Aweria, Eazpac och Frelind.

Kontakta:
Magnus Trast

Mobil: +46-705–18 80 65
e-mail: magnus.trast@www.canola.se

Henrik Fredriksson, styrelseledamot
f. 1970

Kontakta:
Henrik Fredriksson
Mobil: +46-707-94 79 85
e-mail: fredrikssonorama@gmail.com

Rickard Fredriksson, styrelseledamot
f. 1973

Kontakta:
Rickard Fredriksson