Rådhuset

Rådhuset AB är ett helägt dotterbolag till Canola AB som ger totalekonomisk rådgivning till främst familjeföretag och dess ägare.