Alvestaglass, under namnändring till Lohilo Foods har genomfört en riktad nyemission om 10 mkr

Alvestaglass AB har genomfört en riktad emission om 10 mkr till strategiska och kvalificerade investerare. Bolaget har under året accelererat tillväxttakten genom både organisk tillväxt av varumärket Lohilo inom nya produktkategorier såsom dryck, snacks och konfektyr samt tecknande av externa distributionskontrakt. Kapitaltillskottet kommer att användas för att bygga upp en organisation som är anpassad för att motsvara tillväxten.

Genom kapitalanskaffningen har bolaget tillförts ett tiotal nya ägare. Bolagets stabila ägarbas skapar goda förutsättningar för en lyckad notering av bolagets aktie under 2020.

Canola är sedan 2016 delägare i Alvestaglass via Alvestaglass Partners Sweden, som bildades när bolaget tog in kapital via crowdfunding, och blir nu ägare direkt i Alvestglass under namnändring till Lohilo Foods.